نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان

 
 
 

دریافت ستاره هوشمندسازی

مژده................................................. مژده

 

در سال تحصیلی 94-93 دبيرستان  نمونه دولتي شهيد بینایی (دوره اول)بر اساس ارزیابی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  دومین گواهينامه هوشمندسازي را دريافت كرد و موفق به کسب *ستاره جدید*  شد.

 
 

 
 
 
 
اطلاعیه           اطلاعیه
 
ضمن عرض تبریک به اولیای مدرسه و دانش آموزان ساعی و فعال در امر پژوهش:
اسامی دانش آموزان برگزیده استانی درپژوهش
سال تحصیلی 93-92