دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
  حدیث روز  
 
  درج مطلب  
         
                خبر خبر خبر فوری 
 
    از امروز 31/1 / 94 تا 4 / 2 / 94  هر روز ساعت  17/30 - 16   امور آموزشی و
 
 
   پرورشی و فوق برنامه های هنری دبیرستان شهید بینایی در شبکه آموزش  صدا    
 
   و سیما پخش می شود.
 
  کاربران گرامی برای استفاده راحت تر از این سایت google chrome پیشنهاد می شود.  
 
 
 
 
  دختران گل مایه افتخار ما هستید.متشکریم  
      خبر خبر خبر تازه 
 
                 تبریک ویژه خدمت تمام دختران خوب مدرسه به خاطرکسب
 
مقام اول سرود همگانی در سطح منطقه
 
 
  افتخارآفرینان مسابقات علمی فرهنگی راه یافته به مرحله استانی  
 
 
 
 
  نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان  
 
 
  تقدیر و تشکر  
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریافت ستاره هوشمندسازی  

مژده................................................. مژده

 

در سال تحصیلی 94-93 دبيرستان  نمونه دولتي شهيد بینایی (دوره اول)بر اساس ارزیابی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  دومین گواهينامه هوشمندسازي را دريافت كرد و موفق به کسب *ستاره جدید*  شد.

 
   
دریافت ستاره از سوی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
 عرض تبریک به اولیا و مدیر محترم و کادر اداری و آموزشی و همچنین دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی شهید بینایی به مناسبت*** دریافت ستاره*** به دلیل  هوشمند سازی  سیستم آموزشی و اداری این واحد آموزشی از سوی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
 

 
  تبیین طرح تعالی مدیریت مدرسه(طرح وزارتی)  
 
 

از آن جا که هر نهاد یا سازمانی برای رشد و بهبود مستمر ، به یک الگو نیازمند است ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد عظیم و اثر گذار در جامعه از این مهم مستثنی نیست و ضرورت اجرای برنامه ای که بتواند مسیر تعالی مدیریت را تعریف ، تسهیل ، تسریع و دست یافتنی کند چند برابر می شود . بدین منظور برنامه ی (( تعالی مدیریت مدرسه )) با الهام از الگوی تعالی سازمانی به منظور اجرا در سراسر کشور طراحی و تولید گردید . که دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی نیز در سال تحصیلی جدید به مدارس مجری این طرح پیوست .
مدل تعالی ، نوعی ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیار های اصلی مدیریت کیفیت جامع و سیستم خود ارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم می سازد .
برنامه تعالی مدیریت مدرسه آموزش و پرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل ، پاسخ گویی بیشتر و توجه به نیاز های جامعه سوق خواهد داد . اجرای دقیق خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی بر اساس تعاریف و شاخص های تعیین شده ، به مدیریت مدرسه فرصت می دهد با بهره گیری از یک سیستم هوشمند و کار آمد شناسایی و به کارگیری مطلوب منابع و ظرفیت های موجود ، بهبود مستمر و تعالی فرآیند آموزشی تربیتی مدرسه را ممکن سازد. بدین ترتیب تمامی فرآیندهای مدیریت در مسیر تحول قرار گرفته و تفکر بهبود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش در مدارس نهادینه می شود .

تعریف برنامه 

برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش ، مدرسه محور ، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرآیندهای مدیریتی شرایطی را فرآهم آورد تا کلیه ی عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود ، با اتخاذ رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه ی عملیاتی مدرسه اقدام کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ی راه یا برنامه ی عملیاتی و هدف های قصد شده بسنجد
هم چنین به منظور جلوگیری از هرگونه اتلاف فرصت ، با تشخیص خطاها و شکاف های عملکردی ، راه های بهبود را شناسایی کند و با برنامه ریزی مناسب به اجرای راهکار های بهبود اقدام نماید تا از این طریق کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقا بخشیده و افزایش و بهره وری را ممکن سازد .

ضرورت اجرای طرح در مدارس 

سیمای مدرسه در افق چشم انداز 1404 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با ویژگی های مترقی آن ، سیاست ها و اولویت های ابلاغی وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فانی مبنی بر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و بهبود مدیریت آموزشگاهی هم چنین ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل گیری انتظارات جدید والدین نسبت به ماهیت و کارکردهای مدرسه ، ما را از برنامه ریزی برای استقرار مدیریت برنامه محور ، کیفیت مدار و تعالی بخش که در شکل گیری و هویت بخشی به مدارس نقش اساسی ایفا می کند ، ناگزیر می سازد . برنامه تعالی مدیریت مدرسه در راستای پاسخ گویی به این نیاز و ضرورت طراحی شده است

اهداف 

1 –
زمینه سازی برای دست یابی به استاندارد های آموزشی و مدیریتی در مدارس
2 – زمینه سازی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس
3 – حرکت به سوی نهادینه سازی نگاه تعالی بخش در فرآیندهای مدیریتی 
4 –
ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه ی فرهنگ کارگروهی در مدرسه
5 - ترویج و تقویت سیستم خود ارزیابی در راستای بهبود و تعالی عملکرد مدیریت در مدرسه
6 – افزایش انگیزه ی مدیران و دیگر کارکنان برای بهبود عملکرد
7 - توسعه و تقویت مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اولیا در امر راهبری و مدیرت مدرسه

محور ها و ملاک ها و شاخص های برنامه تعالی مدیریت مدرسه

در تعیین مجموعه ی ملاک ها و شاخص ها برنامه تعالی مدیریت مدرسه و اهداف آن در مدارس مجری برنامه ، سعی شده است ضمن توجه به کارکرد ها و مآموریت های مدرسه ، 10 محور کلیدی شامل
1 -
تدوین برنامه عمل
2 - توسعه ی توانمندی ها و مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه 
3 –
توسعه ی مشارکت اولیا و نهاد های اجتماعی در امور مدرسه 
4 -
استقرار نظام یاد دهی و یادگیری
5 – توسعه مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه 
6 -
سلامت – تربیت بدنی – پیشگیری و ایمنی
7 – فعالیت های مکمل – فوق برنامه و پرورشی
8 - برقراری نظام رشد آفرین انگیزشی
9 – مدیریت امور اجرایی و اداری
10 - خلاقیت و نو آوری
مورد تأکید و توجه قرار گیرد . که هر کدام از این اهداف ، در برنامه تعالی مدیریت مدرسه خود به راهبرد های مختلفی تقسیم می گردد ، لذا مدیریت در مدارس تعالی می بایست این اهداف را مد نظر داشته باشد و نیز ارزیابی ها چه در اول کار و چه بعد از انجام کار به صورت خود ارزیابی در ابتدا و با شاخص های ارزیابی در پایان کار از روند اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه بهره بگیرد.

 
  درج مطلب  
دختران خوب و پژوهشگر بولحسنی -
 
نقی لو و زند راه یافتن تحقیقتان به
 
مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
 
  درج مطلب  
  دختر خوب و تلاشگر یاسمن لطفعلی پور کسب مقام برتر پژوهش خوارزمی وراه یافتن مقاله علمی پژوهشیت به مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
  مناسبت ها  
 
  خبر خوش  
 
تبریک و تقدیر
 
  دختران خوبمان شاوردی-سالکی کوچکی و بولحسنی کسب رتبه      اول  مسابقات آزمایشگاهی        جشنواره خوارزمی نوجوان و راه یافتن شما بهمرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
 
  خبرهای خوش و افتخارآفرین  
  مژده ............مژده
 
  فاطمه نقی لو  کسب رتبه اول    رشته ترتیل قران کریم و راه یافتن  شما به مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
 
 
 
 
 
  درج مطلب  
  مژده ............مژده
 
 زهرا خلجی کسب رتبه اول رشته
 
  نهج البلاغه و راه یافتن شما به
 
 مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
 
  درج مطلب  
  مژده ............مژده
 
  ستاره رضایی  کسب رتبه اول        رشته صحیفه سجادیه و راه یافتن    شما به مرحله استانی را تبریک می  گوییم.
 
 
  درج مطلب  
 
  مژده ............مژده
 
  زینب ضیغمی و بهاره رشانیان
کسب رتبه اول رشته احکام  و راه یافتن شما به مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
 
  درج مطلب  
  مژده ............مژده
 
  زهرا شیردل  کسب رتبه اول رشته
 
  صحیفه سجادیه و راه یافتن شما      
  به مرحله استانی را تبریک        
 
می گوییم.
 
 
     
درج مطلب
 
  مژده ............مژده
 
 کسب مقام اول گروه تئاتر را تبریک می کوییم انشاالله درمرحله  استانی هم موفق و سربلند باشید.
 
     
 
  درج مطلب  
    کسب رتبه دوم منطقه ای را به      گروه سرود و تواشیح تبریک می گوییم.
 
  درج مطلب  
 
  مژده ............مژده
 
  مبینا زنگنه  کسب رتبه اول رشته
 
  کتابخوانی (در مسیرشکوفایی)و راه یافتن شما به مرحله استانی را
 
  تبریک می گوییم.
 
 
  درج مطلب  
 
  مژده ............مژده
 
  زینب نعمتی  کسب رتبه اول    رشته نهج البلاغه و راه یافتن شما بهمرحله استانی را تبریک          می گوییم.
 
 
  درج مطلب  
   دختران  خوب 
زینب صداقت و فاطمه بولحسنی کسب مقام اول رشته انشای نماز و راه یافتنتان به مرحله استانی را تبریک می گوییم.
 
  سایتهای مفید  
 
  لغت نامه  

 
  تعداد بازدید کنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
  اوقات شرعی  


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
  تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
مهسا گودرزی
روز تولد : 31 فروردین

مینا منصوریان
روز تولد : 4 اردیبهشت

فاطمه ایمانی نصر
روز تولد : 4 اردیبهشت