دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
     
سوالات متن کتاب مطالعات هشتم
                                                                                                    
     
درج مطلب
 
مستند خط میخی پارسی باستان
 
 
     
 
کلیپ جانوران در حال انقراض ایرانی
 
     
 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم چاپ 97-96
     
درج مطلب
 
کلیپ زیبای وسعت ایران عزیز از دوران گذشته تا کنون
 
     
 
پاورپوینت های کل کتاب مطالعات پایه هفتم
 
 
     
 
انیمیشن های آموزشی مکمل کتاب مطالعات هفتم
                                                 
                                 انیمیشن شاد بازیافت                                          انیمیشن شاد قصه جنگل   
 
                                 
 
                                  انیمیشن انسان های اولیه                                          انیمیشن مصرف بی رویه آب
 
                       
                                     
                                                                                                                                                                  
                                                                                       
 
     
 
نقشه های گنگ مطالعات هفتم
 
     
 
سوالات متن کل کتاب مطالعات هفتم
 
     
 
سوالات تستی کل کتاب مطالعات هفتم
 
 
     
 
کلیپ بسیار زیبای مکان های دیدنی ایران
 
 
     
 
تصاویر تدریس گروهی دانش آموزان ( درس 17 مطالعات هفتم، میراث فرهنگی ایران)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
     
درج مطلب
  تصویر گردان  
   
  درج مطلب  
خط واصل بین زمین و زهره که دور خورشید می گردند شکل هندسی بسیار زیبا و منظمی را ایجاد می کند.
 
   
نقشه سایت