سوالات متن کتاب مطالعات هشتم
 
 
                                                                                                    
 
     
 
 
درج مطلب
 
 
 
     
 
 
 
 
 
تصاویر تدریس گروهی دانش آموزان ( درس 17 مطالعات هفتم، میراث فرهنگی ایران)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
کلیپ بسیار زیبای مکان های دیدنی ایران
 
 
 
     
 
 
 
 
 
سوالات تستی کل کتاب مطالعات هفتم
 
 
 
     
 
 
 
 
 
سوالات متن کل کتاب مطالعات هفتم
 
 
     
 
 
 
 
 
نقشه های گنگ مطالعات هفتم
 
 
     
 
 
 
 
 
انیمیشن های آموزشی مکمل کتاب مطالعات هفتم
                                                 
                                 انیمیشن شاد بازیافت                                          انیمیشن شاد قصه جنگل   
 
                                 
 
                                  انیمیشن انسان های اولیه                                          انیمیشن مصرف بی رویه آب
 
                       
                                     
                                                                                                                                                                  
                                                                                       
 
 
     
 
 
 
 
 
پاورپوینت های کل کتاب مطالعات پایه هفتم
 
 
 
     
 
 
درج مطلب
 
 
 
کلیپ زیبای وسعت ایران عزیز از دوران گذشته تا کنون
 
 
     
 
 
 
 
 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم چاپ 97-96
 
     
 
 
 
 
 
کلیپ جانوران در حال انقراض ایرانی
 
 
     
 
 
درج مطلب
 
 
 
مستند خط میخی پارسی باستان
 
 
 
     
 
 

تصویر گردان

 
 

درج مطلب

خط واصل بین زمین و زهره که دور خورشید می گردند شکل هندسی بسیار زیبا و منظمی را ایجاد می کند.