تکلیف نوروزی
 
 
 
دختر گلم  در پایه هفتم با توجه به توضیحات داده شده در کلاس ،سه نما اشکال زیر را بر روی کاغذ شطرنجی رسم نمایید.  و اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروزی تحویل دبیر خود دهید. با تشکر
 
 
 
 مطالب تکمیلی درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دختران گلم در پایه هشتم  نقشه ماکت خود را ترسیم و اولین جلسه بعد از تعطیلات تحویل دبیر خود دهید . با تشکر
 
 
     
 
 
پیام رسان
 
 
گیرنده
 
     
 
 
آزمون آنلاین/مسابقه
 
 
 
     
 
 
درج مطلب
 
 
نمونه کار های الیاف و زیپ:
 
 
     
 
 
اخبار/مقالات
 
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
 

پيشاپيش عيدتان مبارك