دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
     
تکلیف نوروزی
 
دختر گلم  در پایه هفتم با توجه به توضیحات داده شده در کلاس ،سه نما اشکال زیر را بر روی کاغذ شطرنجی رسم نمایید.  و اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروزی تحویل دبیر خود دهید. با تشکر
 
 
 
 مطالب تکمیلی درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دختران گلم در پایه هشتم  نقشه ماکت خود را ترسیم و اولین جلسه بعد از تعطیلات تحویل دبیر خود دهید . با تشکر
 
     
اخبار/مقالات

هیچ خبری یافت نشد.
     
درج مطلب
نمونه کار های الیاف و زیپ:
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
     
پیام رسان
گیرنده
  پيشاپيش عيدتان مبارك  
   
نقشه سایت