دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
     
تکلیف نوروزی
 
دختر گلم  در پایه هفتم با توجه به توضیحات داده شده در کلاس ،سه نما اشکال زیر را بر روی کاغذ شطرنجی رسم نمایید.  و اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروزی تحویل دبیر خود دهید. با تشکر
 
 
 
 مطالب تکمیلی درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دختران گلم در پایه هشتم  نقشه ماکت خود را ترسیم و اولین جلسه بعد از تعطیلات تحویل دبیر خود دهید . با تشکر
 
     
پیام رسان
گیرنده
     
آزمون آنلاین/مسابقه
     
درج مطلب
نمونه کار های الیاف و زیپ:
 
     
اخبار/مقالات

هیچ خبری یافت نشد.
  پيشاپيش عيدتان مبارك  
   
نقشه سایت