دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
     
 
نمونه سوالات ریاضی نوبت اول
 
ردیف
شهر/استان آموزشگاه طراح آزمون سوال پاسخ نامه توضیحات
۱ بوشهر مدارس گروه ریاضی استان دانلود   آغازین هشتم۹۴-۹۵
۲ بوئین زهرا  مدارس  گروه ریاضی دانلود   نوبت اول  -۹۴-۹۵
۳ اصفهان ناحیه۱ خ طالب پور دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۴ نجف آباد  مفتح بهارلویی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۵ اصفهان اژه ای ۳ محمد رضاگلزار دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۶ اصفهان  سما ۲ منزه  دانلود دانلود  نوبت اول-۹۴-۹۵
۷  تهران ندای ریحانه  مهناز خوبی  دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۸  کاشان  مدارس عباس رئیسی  دانلود    نوبت اول-۹۴-۹۵
۹  لرستان   شهدای مرصاد خالقی فر   دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۱۰ اصفهان  فروغی  سلطانی  دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۱۱  اصفهان مکتبی  ناحیه ۴  خ اسلامی  دانلود    ترم اول-۹۴-۹۵
۱۲ اصفهان   شهدای ازیران  پیکانی    دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۵
۱۳ اصفهان ویژه سایت  نادری دانلود
 اسلاید ها
فصل های ۱ تا ۹
 
 
شماره
شهر/استان آموزشگاه طراح آزمون سوال پاسخ نامه توضیحات
۱  اصفهان حضرت معصومه خانم ربیعی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۲   اصفهان شهید قیصری خانم حسینی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۳ خراسان رضوی نمونه عباد عسکری حسین بخشی دانلود    نوبت اول    -۹۴-۹۳
۴ اصفهان دخترانه تربیت خانم رضوان دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۵ کرمانشاه مدارس اعتمادی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۶ اصفهان دهخدایی علی نادری دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۷ اصفهان ویژه سایت  علی نادری دانلود
  اسلاید ها
فصل های ۱ تا ۹
۸  اصفهان شهدای سروشبادران علی خالصی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۹   اصفهان دبیرستان عفت خانم هادیان دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۰   اصفهان  شهید بدیعی خانم سلطانی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۱ اصفهان  شهدای بوزان خانم بهشتی دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۲  اصفهان استادشهریار خانم جمشیدی دانلود    نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۳ جویامجد جویامجد جویا مجد دانلود   آزمون های ۱ تا ۶
۱۴ میبد آیت الله سعیدی زارع پور  دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۵ سردشت دبیرستان فرهنگیان خاطر آزاد دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۶ شهر بابک شهید باهنر خ دهقانی و سلیمیان دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۷ منطقه ۴ تهران سرای دانش خ حبیبی ودهقان دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
۱۸ اصفهان -خوانسار بنت الهدی/توحید همکار دانلود   نوبت اول-۹۴-۹۳
 
ریاضی نوبت دوم
 

شماره

شهر/استان

آموزشگاه

طراح آزمون

سوال

پاسخ نامه

توضیحات

۱ اصفهان حاج محمود شفیعیون  خانم اسلامی دانلود …..  ترم دوم۹۴-۹۳
۲ لردگان شهدای هسته ای سید جمال بخشایش دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۳ اصفهان دهخدایی علی نادری دانلود دانلود  ترم دوم۹۴-۹۳
۴ دشتستان حافظ/محبت سیروس مرادی دانلود دانلود  ترم دوم۹۴-۹۳
۵ اهواز شهیدابراهیمی۱ گروه ریاضی دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۶ همدان نمونه خلیج فارس حسن نقی زاده دانلود دانلود  ترم دوم۹۴-۹۳
۷ اصفهان شهیدهاشمی نژاد محمدبرازنده دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۸ کرمانشاه مدارس خانم خسروی دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۹ اصفهان دکتر برجیان علی نادری دانلود دانلود  ترم دوم۹۴-۹۳
۱۰ نجف آباد شهید فاتح حمید بهارلویی دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۱۱ اصفهان شهید احسانی محمد رضا خادم دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۱۲ اصفهان -تیران شهدا عسکران علیرضا دادخواه دانلود    ترم دوم۹۴-۹۳
۱۳ خراسان -تربت جام شهید عبادعسکری حسین بخشی دانلود   ترم دوم۹۴-۹۳
۱۴ naderi20.ir naderi20.ir naderibist@ دانلود
پاسخ در اسلاید ها
فصل۱تا۹
۱۵ جم شهید یمینی همکار دانلود   ترم دوم۹۴-۹۳
۱۶ تبریز ن ۲ شهید فهمیده دهقان -فرج زاده دانلود دانلود ترم دوم۹۴-۹۳
۱۷ قائم شهر شهید مهدوی حسینی دانلود   خرداد۹۴
۱۸ آزمون پایانی سال۱ آزمون پایانی سال۱ همکار دانلود   خرداد۹۴
۱۹ آزمون پایانی سال۲ آزمون پایانی سال۲ همکار دانلود   خرداد۹۴
۲۰ ری عفاف رجبی دانلود   خرداد۹۴
۲۱ شهرستان سمپاد ربیعی زاده دانلود   خرداد۹۴
۲۲ شهرکرد سعدی نظر پور دانلود   خرداد۹۴
 
نقشه سایت