دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
   


26 شهریور 1398

کلاس بندی

مولف: پروانه خانم دهنادی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/2

کلاس بندی

لیست کلاس بندی دانش آموزان پایه هفتم 
ردیف نام نام خانوادگي نام پدر كلاس
1 حانیه اخلاقی رضا هفتم 1
2 زهرا آدیشی لطیف هفتم 1
3 هلیا اسفندیاری اسدالله هفتم 1
4 سمیه افضلی یونس علی هفتم 1
5 زهرا آقامحمدی ابوالقاسم هفتم 1
6 ثنا الهیان محمدناصر هفتم 1
7 تینا بیدی محمدرضا هفتم 1
8 كیانا جمشیدی سیانكی كریم هفتم 1
9 فاطمه چشمه اكبر هفتم 1
10 ستایش چگینی رضا هفتم 1
11 زهرا چهاردولی علی هفتم 1
12 هلیا حسینیان علی هفتم 1
13 هدیه حیدری مالواجردی اسمعیل هفتم 1
14 نیكا خادمیان نژادامیری علی اصغر هفتم 1
15 فاطمه خلجی هادی هفتم 1
16 زهرا خیرآبادی حسینعلی هفتم 1
17 مهدیس درویشی كاشانی علیرضا هفتم 1
18 ریحانه دینی محمد هفتم 1
19 مهسا رحمتی ذاغلی محمد هفتم 1
20 سحر رمضانی حسن هفتم 1
21 سارا زرنوشه فراهانی رضا هفتم 1
22 پارمیس سلمانی سولا علی هفتم 1
23 بیتا شفیعی امیررضا هفتم 1
24 فاطمه صادقی مالواجردی علی هفتم 1
25 نرگس صالحی مهرعلی هفتم 1
26 نازنین زهرا صدیقی حسین هفتم 1
27 شادی طحان امیرعباس هفتم 1
28 عارفه طیبی مهدی هفتم 1
29 ریحانه عبدی محمودآباد علی هفتم 1
30 بهار عوض زاد رحیم هفتم 1
31 بهار غلام زاده سعید هفتم 1
32 زینب موموخانی جواد هفتم 1
33 فاطمه نیكبخت ذبیح اله هفتم 1
1 زینب ابراهیمی افشين هفتم2
2 زهرا احمدی دستجردی حسین هفتم 2
3 آیلین امین شرعی حامد هفتم2
4 روژین ایرانی ایردموسی سعید هفتم2
5 ناعمه باقری امیر هفتم2
6 ریحانه بهرامی فرد عباس هفتم2
7 آتنا بهروز مهدی هفتم2
8 حنانه سادات جلالی سیدحمید هفتم2
9 ستایش حاجی زاده شاهسوار احمد هفتم2
10 فاطمه خلجی مهدی هفتم2
11 نرگس دانشی مسعود هفتم2
12 مریم دستان منش خراسانی محمود هفتم2
13 محدثه رافعی گیلوان محمد هفتم2
14 سیده نرگس رحیمیان كلور سیدحسین هفتم2
15 زهرا رضائی محمود هفتم2
16 زهرا رفیع فرهاد هفتم2
17 تینا رواجی حسین هفتم2
18 فاطمه سعیدیان داود هفتم2
19 كیمیا شریفی هادی هفتم2
20 زهرا شكیباپیله رود احمد هفتم2
21 فاطمه شكیباپیله رود احمد هفتم2
22 عطیه صادقی سلیمان هفتم2
23 سارینا صفری وارسته رضا هفتم2
24 دینا علمی محمدعلی هفتم2
25 لعیا علی زاده مرتضی هفتم2
26 گلاره فتح الهی بابا هفتم2
27 مهدیه فتحی سقزچی موسی هفتم2
28 فاطمه فلاحی یداله هفتم2
29 محدثه محمدی قاسم هفتم2
30 عسل موسی پورسهزابی مهدی هفتم2
31 بیتا میرابراهیمی عبداله هفتم2
32 زهرا نیكدل محمد هفتم2
33 فاطمه هادی جواد هفتم2
1 ملیكا ابارشی حسن هفتم3
2 ریحانه آسانی وایقان امیر هفتم3
3 فاطمه استقاضه احمد هفتم3
4 ثنا امیراحمدی حسن هفتم3
5 سانیا انوشه حمید هفتم3
6 مهدیه باستانی جمال هفتم3
7 مهلا پارسافرد مرتضی هفتم3
8 مائده تیموری ناصر هفتمم3
9 زهرا حاجیان حمیدرضا هفتم3
10 فائزه حسین پور یوسف هفتم3
11 فاطمه حمیدیهای قاسم هفتم3
12 ستایش حیدری حجت اله هفتم3
13 مارینا خادمیان مراد هفتم3
14 آیناز خانی حمیدرضا هفتم3
15 تینا رحیمی عبدالحسین هفتم3
16 ریحانه رستگارپور محمود هفتم3
17 مبینا رضازاده محمدرضا هفتم3
18 فاطمه رضایی حسین هفتم3
19 زینب رفیعی راد وحید هفتم3
20 زینب سادات سیدالحسینی سیدمهدی هفتم3
21 هلیا شامرادی اصغر هفتم3
22 ثنا صفری اصل عبدالحمید هفتم3
23 بهار صولتی پورالكران علی هفتم3
24 زهرا طیبی محمدرضا هفتم3
25 پریا عرب زاده محمد هفتم3
26 ملیكا علیزاده علی هفتم3
27 نازنین كاظمی حمید هفتم3
28 النا كامرانی زاده محمدعلی هفتم3
29 محدثه كرباسی جواد هفتم3
30 فاطمه محمدی فرانی خسرو هفتم3
31 ملیكا مطلبی حبیب هفتم3
32 پریا نیك نژاد جعفر هفتم3
33 زهرا یگانی ولی هفتم3
1 فاطمه احمدی غلام هفتم4
2 فاطمه آقامحمدی محمود هفتم4
3 آنیتا بهرامی حسین هفتم4
4 ریحانه بهمنش نیا حبیب اله هفتم4
5 فاطمه پوراحمدی نیاكی داود هفتم4
6 مهرانه توكلی مهدی هفتم4
7 زهرا جعفری مرتضی هفتم4
8 كوثر جعفری مرتضی هفتم4
9 عسل حسنی امیرآبادی محمدرضا هفتم4
10 اسرا خادمی حبیب هفتم4
11 محدثه خیرجو مرتضی هفتم4
12 زهرا دباغی علیرضا هفتم4
13 سارا رحیمی چیمه جواد هفتم4
14 مبینا رمضانی بیدگلی مهدی هفتم4
15 فاطمه زهرا زرندی شكراله هفتم4
16 پریا زمانی محسن هفتم4
17 هانیه شفیعی احمد رضا هفتم4
18 زینب صادقی علی آبادی باقر هفتم4
19 نرگس طحان محمدرسول هفتم4
20 مریم طهماسبی علی هفتم4
21 مبینا طیوری ایرج هفتم4
22 فاطیما علائی لاهرودی جمشید هفتم4
23 نرگس علی دادی سلیمان هفتم4
24 یگانه فردوسی نیا مجید هفتم4
25 حنانه كامرانی زاده جواد هفتم4
26 سارینا كربلائی علی گل سعید هفتم4
27 اسرا كرمی امیرآباد عبدالله هفتم4
28 فاطمه كریمی غلامحسین هفتم4
29 یگانه متو حسین هفتم4
30 ساجده محمودی دلیوند حمیدرضا هفتم4
31 زینب معصومی علی اكبر هفتم4
32 ستایش مقیسهء باقر هفتم4
33 مهشید مؤیدی حسن هفتم4
34 پریسا نظری احمد هفتم4
         
         
لیست کلاس بندی دانش آموزان پایه هشتم 
ردیف نام نام خانوادگي نام پدر كلاس
1 مهشاد ابوالحسن مجید هشتم 1
2 حانیه احمدی دوست علی رضا هشتم 1
3 تكتم احمدی معین محمود هشتم 1
4 نیلوفر اسمعیلی عليرضا هشتم 1
5 مهتا افشاری كردستانی امیرسینا هشتم 1
6 تارا بوتیمار فرامرز هشتم 1
7 فاطمه پورعلی وند حسین هشتم 1
8 هدیه پورمحمدمجدر موسی هشتم 1
9 آتنا پورنصیری ماسوله شهرام هشتم 1
10 مبینا پیربداقی مصطفی هشتم 1
11 نازنین زهرا پیرهادی قاسم هشتم 1
12 یگانه حسنی مسعود هشتم 1
13 پارمیدا خزائی فردین هشتم 1
14 آیدا دارابی نژاد علیرضا هشتم 1
15 روژان دوستی احمد هشتم 1
16 فاطمه دولتی آيت هشتم 1
17 محدثه رجب زاده رحیم هشتم 1
18 ستاره رضائی امیرمسعود هشتم 1
19 هلیا رفیعیان اسداله هشتم 1
20 فاطمه سودی علی بابالو ناصر هشتم 1
21 ملیكا شامرادی اصغر هشتم 1
22 ریحانه شعبان پور كاظم هشتم 1
23 فاطمه صدیقی عباس هشتم 1
24 فاطمه زهرا طحان پور امیر هشتم 1
25 بهار عسگری مجدآبادی هاشم هشتم 1
26 ریحانه غلامی ولي اله هشتم 1
27 مرضیه سادات فخرالدین پور سیدعباس هشتم 1
28 محدثه قدرتی محمدرضا هشتم 1
29 مهدیه كیانی حسین هشتم 1
30 میترا ملكیان محمد هشتم 1
31 فاطمه مهریزی عباس هشتم 1
32 كیمیا نقیبیان علی هشتم 1
33 مریم یوسفی نسب مهدي هشتم 1
1 ثنا اژدری اقچای اقبال هشتم 2
2 یاسمین اشرفی مهران هشتم 2
3 مهدیه ترك غلامعلی هشتم 2
4 الهام چهاردولی غلامعباس هشتم 2
5 صدف حاجیان امیركلائی نجات اله هشتم 2
6 آیدا حیدرپور علی هشتم 2
7 سمانه خوش بخت حسین هشتم 2
8 آتنا خوش سیما علی هشتم 2
9 حدیثه رحیمی بیدشكی مجيد هشتم 2
10 نازنین زهرا رضازاده سفیده ئی مرتضی هشتم 2
11 فاطمه روستائی ناصر هشتم 2
12 مهدیس سالكی لطیف هشتم 2
13 سارینا سلحشور محسن هشتم 2
14 هستی سادات سیدی بنه كهل سیدهادی هشتم 2
15 هلیا شفیعی بهمبری محمد هشتم 2
16 نرگس شهراد عباس هشتم 2
17 محدثه عابدینی حميد هشتم 2
18 سپیده عزتی جواد هشتم 2
19 غزل علی دادی تلخستانی محدعلی هشتم 2
20 مریم فتاحی منصور هشتم 2
21 ماهك قاسمی محسن هشتم 2
22 رخساره قائمی عباس هشتم 2
23 كیمیاسادات كاظمی مزدآبادی سیدكریم هشتم 2
24 فائزه كامیاب مجتبی هشتم 2
25 النا محمودآبادی علی هشتم 2
26 سمانه مددی علی هشتم 2
27 فاطمه میری دیسفانی مهدی هشتم 2
28 فاطمه نادری داریوش هشتم 2
29 عسل ناصری محمدعلی هشتم 2
30 ریحانه نوروزی سلطانعلی هشتم 2
31 آنیتا نیك پور اصغر هشتم 2
32 ریحانه ورمزیار مصطفی هشتم 2
33 آرزو یوسفی والا علی اكبر هشتم 2
1 آرینا ابراهیمی غلام هشتم 3 
2 مدیسا ابوفاضلی جواد هشتم 3 
3 ملیكا اصغری گزافرودی محمد هشتم 3 
4 مبینا اصفهانی مجتبی هشتم 3
5 سودا آقازاده محبعلی لو جعفر هشتم 3
6 نگار ایمانی حمزه هشتم 3
7 مبینا بابائی فرهاد هشتم 3
8 آتنا جمالی هادی هشتم 3
9 هانیه حامدی محمد هشتم 3
10 ارغوان حسنی روح اله هشتم 3
11 صبا حیدری مجتبی هشتم 3
12 ملیكا خرم مهدی هشتم 3
13 مهدیه درویشی كاشانی علیرضا هشتم 3
14 سیده زهرا رحیمی سیدخلیل هشتم 3
15 بهینا رضائی مجتبی هشتم 3
16 ملیكا سهرابی بهروز هشتم 3
17 ریحانه شعیبی امیر هشتم 3
18 حنانه صادقی رضا هشتم 3
19 سارا صناعی فرید علی هشتم 3
20 مبینا ضیاء ابراهیم هشتم 3
21 مرجان عباسی بهروز هشتم 3
22 مبینا غیاثوند سعید هشتم 3
23 آتنا فلاحت گر علی هشتم 3
24 عسل قلیجی امين هشتم 3
25 فاطمه كوثری داود هشتم 3
26 فاطمه كورش احسن جمشید هشتم 3
27 نرمین گرانمایه حیدر هشتم 3
28 الهه ملكی جلال هشتم 3
29 عطیه سادات موسوی سیدمحمدرضا هشتم 3
30 محدثه میراحمدیان محمدرضا هشتم 3
31 محدثه سادات نبوی بادی سیدعلی اكبر هشتم 3
32 سنا ندائی شهرام هشتم 3
33 زهرا وفسی مهدی هشتم 3
1 نازنین ابوعلی حسن هشتم 4 
2 حنانه احمدی نادر هشتم 4 
3 شمیم اصغری نژاد علیرضا هشتم 4 
4 نرگس بهروزقره تپه یعقوب هشتم 4
5 مبینا بهنام شیوا محمد هشتم 4
6 فاطمه پیش قدم عباس آبادی محمدهادي هشتم 4
7 هانیه ترك غلامعلی هشتم 4
8 زهرا چراغی محمد هشتم 4
9 فاطمه حاجی عظیمی حسين هشتم 4
10 سارا حق دوست حسن هشتم 4
11 حنانه حیدر صادق هشتم 4
12 فاطمه خدادادی محمدرضا هشتم 4
13 سیما داعی بجستانی علیرضا هشتم 4
14 ستایش رحمانی داود هشتم 4
15 هانیه رحیمی اسفیدواجانی علیرضا هشتم 4
16 یاسمن زارعی رسول هشتم 4
17 نوشین شاوردی علیرضا هشتم 4
18 سارا صادقی نیسیانی حسن هشتم 4
19 كیانا علیدادی مجید هشتم 4
20 نرگس غلامی امیرحسین هشتم 4
21 فاطمه قربانی رضا هشتم 4
22 یلدا قلمخانی محمد هشتم 4
23 فاطمه قنبری علی هشتم 4
24 فاطمه گل مرادی پیله رود علیرضا هشتم 4
25 فاطمه محمدپور داود هشتم 4
26 پانیذ محمدی محمدرضا هشتم 4
27 ریحانه سادات مصطفوی آغمیونی میرجلیل هشتم 4
28 ملیكاسادات میراحمدیان سیدعلی هشتم 4
29 زهرا نورمحمدی محمدرضا هشتم 4
30 فاطمه نیكبخت مالواجردی محمدرضا هشتم 4
31 سپیده هاشمی رضاعلی هشتم 4
32 حنانه هم آور محمد هشتم 4
33 زهرا ورمزیار ابوالفضل هشتم 4
         
         
لیست کلاس بندی دانش آموزان پایه نهم
  نام نام خانوادگی نام پدر كلاس
1 الناز آرادپور فرشید نهم 1
2 محیا اسدی خانوكی مهدی نهم 1
3 ریحانه اسدیان محسن نهم 1
4 غزل ایرانی ریابی علی اصغر نهم 1
5 فاطمه بختیاری محمد نهم 1
6 مبینا پیام احمدی مرتضی نهم 1
7 مهشید ترشیزی امیررضا نهم 1
8 فاطمه توكلی دخرآبادی محمد نهم 1
9 فاطمه جعفری پرزانی اسدالله نهم 1
10 پریا جمشیدی مهدی نهم 1
11 زهرا جوان مهدی نهم 1
12 ملینا حسین لقب شوبی مصطفی نهم 1
13 الهام داداش نژادسماكوش شهاب نهم 1
14 الهه رضائی ولي اله نهم 1
15 حنانه رضوانی پیله رود امیر نهم 1
16 ساره زارعی عباس نهم 1
17 زهرا زائری مهدی نهم 1
18 فاطمه شامرادی داود نهم 1
19 فاطمه شریف نتاج بائی مهدی نهم 1
20 زهرا صادقیان محمد نهم 1
21 محدثه صدرائی بین كلایه محمود نهم 1
22 هلیا عباسی محمود نهم 1
23 ریحانه عبدی پاكروان اسماعیل نهم 1
24 بهاره علیان نژادی سعید نهم 1
25 فاطمه غلامی مجید نهم 1
26 حدیثه قهرمانی عیسی لو اللهویردی نهم 1
27 پرنیان كرمانی زاده كوپائی جواد نهم 1
28 معصومه گل محمدی جواد نهم 1
29 فاطمه گمار مرتضی نهم 1
30 هانیه مرادیان محمدعلی نهم 1
31 پرنیان ملكی همایون نهم 1
32 مرضیه مولائی یوسف نهم 1
33 زینب سادات نبوی سیدعلی نهم 1
34 هلیا نظری قوزانی محمد نهم 1
1 زهرا ابارشی مجید نهم2
2 نیوشا اعظمی محسن نهم 2
3 هانیه امیری گرجائی مهدی نهم 2
4 فاطمه زهرا بدری حسن نهم2
5 سارا پروردهء مسلم نهم2
6 ریحانه پریان امیرحسین نهم2
7 نازنین زهرا جمالی مهدی نهم2
8 ریحانه جهان دوست علی نهم2
9 زهرا چشمه اكبر نهم2
10 فاطمه حاتمی ماربینی احمد نهم2
11 فاطمه حسینی سیانكی هادی نهم2
12 مینا دارابی محمد نهم2
13 حنانه رحمت نژاد صدقعلی نهم2
14 فاطمه رضانژاد حكیم نهم2
15 فاطمه رضائی محمود نهم2
16 ثمین روحی حسن نهم2
17 سحر زمانی مجید نهم2
18 غزاله سعیدی سعید نهم2
19 سارا سلحشورمهماندوست علیا قهرمان نهم2
20 غزال عبدی علی نهم2
21 مبینا عظیمی كنده قائيم نهم2
22 سپیده علی دادی عقیل نهم2
23 سپیده علی نژاد ناصر نهم2
24 مریم فرمانی صادق نهم2
25 ریحانه فیاضی محمد نهم2
26 فاطمه قربانی محمدعلی نهم2
27 آتنا كثیری قهی غلامرضا نهم2
28 سوگل كهربائی صفر نهم2
29 زهرا كولیوند رضا نهم2
30 سحر مختاری آقاویردیلو فاضل نهم2
31 هلنا نظری قوزانی محمد نهم2
32 فاطمه نورائی محمدرضا نهم2
33 مائده نیك صفت زنده دل مسعود نهم2
34 ملیكا یعقوبی بازكیائی محمد نهم2
1 ستایش ابراهیمی دستگردی محمد نهم 3
2 نرگس اسدی حسينعلي نهم 3
3 پرنیا اسكندری محسن نهم 3
4 آیه اسمعیلی علیرضا نهم 3
5 نرگس انصاری صابر علي نهم 3
6 هانیه باقرزاده مجید نهم 3
7 الهام بیسادی سعید نهم 3
8 هدیه تیمورپورچقونگنش منصور نهم 3
9 ملیكا جهانگیری داود نهم 3
10 فاطمه حسین آبادی احمد نهم 3
11 حدیث حمیدی قه عباس نهم 3
12 هانیه خالق وردی حسن نهم 3
13 صبا خان محمد حسن نهم 3
14 مبینا خوش روان غلامرضا نهم 3
15 هانیه دهاقین عبداله نهم 3
16 پریا دیانتی نیت مهدی نهم 3
17 سارا رضااسد غلامرضا نهم 3
18 زهرا رضازاده عباس نهم 3
19 كیمیا رضائی مجتبی نهم 3
20 فاطمه سوری اكبر نهم 3
21 فاطمه صباغی سعید نهم 3
22 نرگس عبداللهی جعفر نهم 3
23 هستی عبدی اصل مصطفی نهم 3
24 ملیكاسادات عسگری سیدحسن نهم 3
25 ریحانه فلاح علیرضا نهم 3
26 متیناسادات فیض آبادی سیدحسن نهم 3
27 فاطمه كاخكی عباس نهم 3
28 مهرناز لیلازمهرآبادی امیر نهم 3
29 مائده محبی مهدی نهم 3
30 مریم میكائیلی محمدعلی نهم 3
31 محیا نوری اردغان الهیار نهم 3
32 فاطمه هدایت نیا عبداله نهم 3
33 فاطمه هدایتی زفرقندی علی نهم 3
34 عاطفه یوسفی مقدم محمود نهم 3
1 فاطمه اسدی محمود نهم 4
2 ملیكا اعتصامی راد حسن نهم 4
3 مبینا اناری مجتبی نهم 4
4 مائده باقری فشكی اصغر نهم 4
5 نورا بزكان عباس نهم 4
6 زینب بهنامی متین علی نهم 4
7 هدیه بیدی علی اكبر نهم 4
8 نگار پناهی كوروش نهم 4
9 الهه پهلوان پوربیشه حسین نهم 4
10 انسیه حاتم خانی سعید نهم 4
11 سماسادات حدادی ابوالفضل نهم 4
12 زینب حسنی بقاء ناصر نهم 4
13 ملیسا حسین لقب شوبی مصطفی نهم 4
14 سمانه خادمی علی اصغر نهم 4
15 آوا خاكپور اكبر نهم 4
16 دنیا خاكسار حمید نهم 4
17 مبینا دشتی دیسفانی مهدی نهم 4
18 فاطمه دهقان نژاد مهدی نهم 4
19 كیمیا سیاری مهدی نهم 4
20 سارا عباسیان حسن نهم 4
21 نرگس عزت پور بهروز نهم 4
22 یكتا قاسمی حاجیعلی نهم 4
23 زهرا قدرتی كنگرلو قربان نهم 4
24 فاطمه قره صوفلو موسی نهم 4
25 فاطمه كامران پور امیرحسین نهم 4
26 سنا كرمی احمدرضا نهم 4
27 ترانه گنجه محمدرضا نهم 4
28 حدیث محمدیان كیا حسین نهم 4
29 زهرا مرادی مهیاری احمد نهم 4
30 هلیا مزینانی حسین نهم 4
31 مهشید مهربان امیرحسین نهم 4
32 زهرا میرزائی محمدرضا نهم 4
33 فاطمه یوسفی بلال نهم 4

تعداد مشاهده (1368)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "کلاس بندی "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

   
نقشه سایت