چاپ خبر
دبیرستان هیئت امنایی شهید بینایی (دوره اول) پنج‌شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
كارهای هنری (كلیك كنید )
تذهیب:طراحی،رنگ آمیزی،طلااندازی،پرداخت و قلم گیری ظریف انواع طرحها و نقوش گیاهی و هندسی برای تزئین كناره ها و سطوح مختلف را تذهیب می گویند.تذهیب در ابتدا برای تزئین حاشیه برگهای كتابها،سرلوحه ها و كناره های قطعات خوشنویسی بكار میرفته است اما بتدریج كاربرد این هنر گسترده تر شد.
تصویرسازی:هنر تصویرسازی از شاخه هنرهای كاربردی می باشد كه تصویرگر برای بیان ایده ها و ادراك خود از عناصر گوناگونی مثل چاپ ،كلاژ،طراحی و... استفاده می كند.
دوخت تزئینی:دوخت نخها و آرایه های رنگی بر روی انواع پارچه ساده یا طرحدار یاچرم بر اساس طرحها و نقشهای گوناگون با ابزار مختلف مانند سوزن، قلاب و... برای تزئین پارچه ها را دوخت تزئینی می گویند.
معرق:بریدن و كتار هم چسباندن قطعات مسطح چوبی خودرنگ و دیگر مواد مانند قلز وصدف برای ایجاد پوشش تزئینی تخت براساس طرحها و نقشهای متنوع را معرقكاری می گویند.از معرقكاری برای ایجاد نقش و نگار بر سطح اشیایی مانند دربهای ورودی ،گنجه ها ،صندوق،میز،قاب و همچنین ساخت تابلو با موضوعهای گوناگون استفاده می شود.
هنرهای تجسمی:آن گروه از هنرهایی هستند كه مشخصا حس بینایی را مخاطب قرار می دهند مانند نقاشی،خوشنویسی،مجسمه سازی،طراحی و عكاسی
لطفا برای دیدن عكس های هر كدام از هنرهای بالا روی كارهای هنری كلیك نمایید
تذهیب:طراحی،رنگ آمیزی،طلااندازی،پرداخت و قلم گیری ظریف انواع طرحها و نقوش گیاهی و هندسی برای تزئین كناره ها و سطوح مختلف را تذهیب می گویند.تذهیب در ابتدا برای تزئین حاشیه برگهای كتابها،سرلوحه ها و كناره های قطعات خوشنویسی بكار میرفته است اما بتدریج كاربرد این هنر گسترده تر شد.

تصویرسازی:هنر تصویرسازی از شاخه هنرهای كاربردی می باشد كه تصویرگر برای بیان ایده ها و ادراك خود از عناصر گوناگونی مثل چاپ ،كلاژ،طراحی و... استفاده می كند.

دوخت تزئینی:دوخت نخها و آرایه های رنگی بر روی انواع پارچه ساده یا طرحدار یاچرم بر اساس طرحها و نقشهای گوناگون با ابزار مختلف مانند سوزن، قلاب و... برای تزئین پارچه ها را دوخت تزئینی می گویند.

معرق:بریدن و كتار هم چسباندن قطعات مسطح چوبی خودرنگ و دیگر مواد مانند قلز وصدف برای ایجاد پوشش تزئینی تخت براساس طرحها و نقشهای متنوع را معرقكاری می گویند.از معرقكاری برای ایجاد نقش و نگار بر سطح اشیایی مانند دربهای ورودی ،گنجه ها ،صندوق،میز،قاب و همچنین ساخت تابلو با موضوعهای گوناگون استفاده می شود.

 
هنرهای تجسمی:
آن گروه از هنرهایی هستند كه مشخصا حس بینایی را مخاطب قرار می دهند مانند نقاشی،خوشنویسی،مجسمه سازی،طراحی و عكاسی
انتهای پیام/.